• ziemia rolna na wsi

    Jak sprzedać ziemię rolną.

    O zaostrzeniu prawa obrotu gruntami rolnymi głośno jest od kilku lat, ale czy rzeczywiście tak trudno jest sprzedać ziemię rolną? W 2019 roku rząd znowelizował przepisy dotyczące sprzedaży ziemi rolnej. Kto teraz może…